top of page
purist bag top view.jpg

empowering creations

effortless tea

ground tea  +  perfect amount of sugar

efl matcha bag 150g.png

ผงมัตฉะผสมกับน้ำตาลสำหรับการชงกับนม

เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน สามารถตักผงชาเทนม

และเขย่าให้เข้ากันได้ง่ายกว่าการชงมัตฉะแบบปกติ เนื่องจากน้ำตาลเกล็ดเล็กที่เราเลือกใช้ จะจับกับผงชาทำให้ชาไม่สามารถจับตัวกันเป็นก้อนและสามารถ

แตกตัวเข้ากับนมได้อย่างง่ายดาย รสชาติของชา

มีรสอูมามิ กลมกล่อม นุ่มนวลและหอมมัน

เฉพาะตัว แตกต่างจากที่อื่นๆ

effortless matcha (3kg)

฿6,880

Profiles

matcha + perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : umami / sweetness / creamy

efl houjicha bag 150g.png

โฮจิฉะ เป็นชาเขียวญี่ปุ่นที่มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านการนำใบชาไปคั่วไฟ จึงมีกลิ่นหอม

คั่วไฟและกลิ่นควันชัดเจน

เรานำใบชามาบดเป็นผงและผสมกับน้ำตาลเกล็ดเล็ก

ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

มากยิ่งขึ้นและยังคงความหอมและรสชาติที่ชัดเจน

effortless houjicha (3kg)

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶) +

perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

฿6,880

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶) +

perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

efl genmaicha bag 150g.png

เก็นไมฉะ ชาเขียวญี่ปุ่นที่นำมาผสมกับข้าวคั่ว ส่งผลให้ชามีรสชาติอ่อนและทานง่าย แต่มีความหอมของข้าวคั่วชัดเจน

เรานำใบชามาบดเป็นผงและผสมกับน้ำตาลเกล็ดเล็ก

ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

มากยิ่งขึ้นและยังคงความหอมและรสชาติที่ชัดเจน

effortless genmaicha (3kg)

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶) +

perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

฿6,880

Profiles

ground genmaicha (玄米茶) + matcha + perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : umami / mellow / roasted rice

for more information, please contact  LINE 

ground tea

100%  ground tea

pr matcha bag.png

มัตฉะ bakery grade ที่ให้รสชาติแตกต่างจากชาทั่วไป มีกลิ่นหอมหวานแต่มีรสอูมามิชัดเจน

ทิ้ง after taste ไว้นาน มีมิติของรสชาติ

เหมาะสำหรับนำไปทำขนม ไอศกรีม หรืออาหาร เนื่องจากสามารถแสดงความโดดเด่นของชาออกมาได้อย่างชัดเจนเมื่อนำไปประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ

purist matcha (1kg)

฿5,880

Profiles

matcha 抹茶 (fine powder tea)
stone mill ground green tea

origin : Japan

flavor profile : umami / bitter / creamy

pr houjicha bag.png

โฮจิฉะ เป็นชาเขียวญี่ปุ่นที่มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านการนำใบชาไปคั่วไฟ จึงมีกลิ่นหอม

คั่วไฟและกลิ่นควันชัดเจน

ผ่านการบดเป็นผงละเอียดเหมาะสำหรับการนำไปชงกับนมและเมนูขนมได้หลากหลาย

purist houjicha (ground) (1kg)

฿5,880

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶)
(ground roasted green tea)

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

pr genmaicha bag.png

เก็นไมฉะ คือชาเขียวญี่ปุ่นผสมกับข้าวคั่ว เราใช้ข้าวญี่ปุ่นที่ถูกคั่วจนหอมฟุ้ง โดยความร้อนจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลทำให้ข้าวมีความหวานมากขึ้น จากนั้นจึงนำไปบดเป็นผงละเอียดและนำมาผสมกันกับ

ผงชาเขียวที่ผ่านการนึ่งและนำมาบดแล้ว และเราตั้งใจผสม matcha คุณภาพสูงลงไปด้วยเพื่อให้ได้เก็นไมฉะ ที่มีรสอูมามิ หวาน หอมกลิ่นข้าวคั่วชัดเจน และมีสีเขียวสดสวย สามารถนำไปทำเครื่องดื่มชงนม และเมนูขนมได้หลากหลาย

purist genmaicha (ground) (1kg)

฿5,880

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶) +

perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

Profiles

ground genmaicha (玄米茶) + matcha + perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : umami / mellow / roasted rice

comparison

efl matcha bag.png

effortless tea

ground tea +

perfect amount  of sugar

pr matcha bag.png

purist grade

100% ground tea

id matcha bag copy.png

idealist grade

100% ground tea

pf matcha bag copy.png

perfectionist grade

100% ground tea

flavor profile

flavor profile

umami

umami

bitterness

bitterness

aroma

aroma

use

use

beverage

beverage

food  &  dessert

beverage

premium dessert

beverage

very delicate dessert

umami

umami

bitterness

bitterness

aroma

aroma

brewing guide

2020.10.06 brewing guide(TH)-04-03.jpg

for more information, please contact  LINE 

bottom of page